מסכת  
פרק  
מדף עד דף
             
        
 
    אי הוה אויר בין כבש למזבח (זבחים סב:) הוספת הערה לנושא הוסף נושא למועדפים
    אין יסוד למזבח הפנימי (זבחים נא.) הוספת הערה לנושא הוסף נושא למועדפים
    ג' כבשים שהיו למזבח החיצון ושיפועם (זבחים סב:) הוספת הערה לנושא הוסף נושא למועדפים
    גניזת אבני מזבח שטמאו היוונים בימי החשמונאים (ע"ז נב:) הוספת הערה לנושא הוסף נושא למועדפים
    דברים המעכבין ושאינן מעכבין במזבח (סוכה מט. | זבחים סב.) הוספת הערה לנושא הוסף נושא למועדפים
    הספלים שבמזבח לניסוך יין ומים (סוכה מח:) הוספת הערה לנושא הוסף נושא למועדפים
    השיתין שבמזבח לניסוך יין ומים (סוכה מט. | זבחים סא:) הוספת הערה לנושא הוסף נושא למועדפים
    חינוך מזבח הזהב בהקטרת קטורת (מנחות נ.) הוספת הערה לנושא הוסף נושא למועדפים
    חינוך מזבח העולה בתמיד של שחר (מנחות נ.) הוספת הערה לנושא הוסף נושא למועדפים
    כבש המזבח פרח ב' אמות של יסוד וסובב (זבחים סב:) הוספת הערה לנושא הוסף נושא למועדפים
    כיבוי אש המזבח במקצת או במקום מצוה (זבחים צא:) הוספת הערה לנושא הוסף נושא למועדפים
    כיצד בונים את מזבח החיצון (זבחים נד.) הוספת הערה לנושא הוסף נושא למועדפים
    כרכוב המזבח (זבחים סב.) הוספת הערה לנושא הוסף נושא למועדפים
    מזבח שהיה בשילה, בנוב ובגבעון (זבחים סא:) הוספת הערה לנושא הוסף נושא למועדפים
    מידות ומיקום כבש מזבח החיצון (זבחים סב:) הוספת הערה לנושא הוסף נושא למועדפים
    מידות מזבח החיצון בבית שני (זבחים סא: | מעילה לה:) הוספת הערה לנושא הוסף נושא למועדפים
    מידות מזבח הנחשת שעשה משה (זבחים נט:) הוספת הערה לנושא הוסף נושא למועדפים
    מידות מזבח העולה (מנחות צז. | מעילה לה:) הוספת הערה לנושא הוסף נושא למועדפים
    מיקום מזבח החיצון בחלק יהודה ובנימין (זבחים נג:) הוספת הערה לנושא הוסף נושא למועדפים
    מיקום מזבח החיצון בעזרה (יומא טז. | שם לז. | זבחים נג. | שם נח. | שם סג:) הוספת הערה לנושא הוסף נושא למועדפים
    מערכות אש על מזבח החיצון בכל יום וביוה"כ (יומא מה.) הוספת הערה לנושא הוסף נושא למועדפים
    מערכת אש ע"ג הסובב (זבחים סה.) הוספת הערה לנושא הוסף נושא למועדפים
    מקור לחוט הסיקרא במזבח החיצון (זבחים נג.) הוספת הערה לנושא הוסף נושא למועדפים
    קביעת מקום המזבח בבית שני (זבחים סב.) הוספת הערה לנושא הוסף נושא למועדפים
    קרן מזרחית דרומית של מזבח לא היה לה יסוד (זבחים נד.) הוספת הערה לנושא הוסף נושא למועדפים
    קרנות מזבח החיצון היו חלולות (זבחים נד:) הוספת הערה לנושא הוסף נושא למועדפים
    שיעור אמה במזבח העולה ובמזבח הזהב (עירובין ד. | מנחות צז.) הוספת הערה לנושא הוסף נושא למועדפים
    שיעור פגימת מום בקדשים ופגימת מזבח (חולין יז:) הוספת הערה לנושא הוסף נושא למועדפים
 
Powered By C Systems