מסכת  
פרק  
מדף עד דף
             
        
 
    איזוהי שפחה חרופה (כריתות יא.) הוספת הערה לנושא הוסף נושא למועדפים
    ביאה שלא כדרכה או כשאין מתכוין בשפחה חרופה (כריתות יא.) הוספת הערה לנושא הוסף נושא למועדפים
    הבא דוקא על שפחה חרופה בעולה חייב קרבן (כריתות יא.) הוספת הערה לנושא הוסף נושא למועדפים
    הבא על כמה שפחות חרופות (כריתות ט.) הוספת הערה לנושא הוסף נושא למועדפים
    הבא על שפחה חרופה היא לוקה והוא חייב אשם (כריתות יא.) הוספת הערה לנושא הוסף נושא למועדפים
    הבא על שפחה חרופה כמה ביאות מביא קרבן א' (כריתות ט.) הוספת הערה לנושא הוסף נושא למועדפים
    המיוחד באיסור שפחה חרופה (כריתות י:) הוספת הערה לנושא הוסף נושא למועדפים
    העראה בשפחה חרופה אינה כגמר ביאה (יבמות נה. | כריתות יא.) הוספת הערה לנושא הוסף נושא למועדפים
    כשהשפחה חרופה פטורה הבא עליה פטור מקרבן (כריתות יא. | שם יא.) הוספת הערה לנושא הוסף נושא למועדפים
 
Powered By C Systems